Këshillimi online

AlbLegis ofron shërbim këshillimi online, me kosto të arsyeshme, me efikasitet dhe duke u përgjigjur në çdo moment të ditës. Ky këshillim mund të kryhet nëpërmjet kontakteve email, apo nëpërmjet telefonit.

  • Përgatitje materialesh këshillimi ligjor apo financiar, në një kohë të shkurtër;

  • Përgatitje raportesh për zgjidhje dhe orientimi ligjor , për individë dhe subjekte tregtare;

  • Përgatitje raportesh për organizata joqeveritare, apo organizma të ndryshëm vendorë dhe të huaj;

  • Punojmë lehtësisht në tre gjuhë: shqip, frëngjisht, anglisht.